Jagen zonder vaart
Fietsen over oude jaagpaden


Van oudsher liggen er jaagpaden langs vaarwegen. Vaak niet meer dan een te belopen strook. Zij zijn al geruime tijd niet meer in gebruik voor het 'jagen' van boten. Zij zouden geheel door de natuur zijn overgenomen, ware het niet dat velen gewoon onderhouden worden.
Vreemd genoeg hebben degenen die het onderhoud doen, het gebruik daarvan lange tijd tegengehouden. De wallekant is een kwetsbaar onderdeel van het kanaal. Voor wandelen en fietsen wordt echter steeds vaker een uitzondering gemaakt (hier en daar is wel een vergunning nodig). Het areaal auto-vrije (fiets)paden wordt daardoor in sommige streken aanzienlijk vergroot.

Het belang van het kanaal toen het werd aangelegd, klinkt ook nu nog door. Het vervoer van bulk goederen van de mijnbouwgebieden naar de fabrieken en steden. Het vervoer tussen steden onderling of een verbinding tussen twee rivieren, al of niet mede bepaald door militair/strategische belangen. Prachtige verbindingen zijn het soms, die ons langs oude stadjes en industrieel erfgoed voeren. Alles per definitie vlak. Soms met een prachtig uitzicht over het dal, als het kanaal 'am hang' is aangelegd.

Het kunnen genieten van dit fraais kent een voorwaarde: het kanaal moet blijvend onderhouden worden. Dat betekent dat er ook nu nog, naast alle goede bedoelingen, sprake moet zijn van een 'belang'. Voor de oude, meest pittoreske, kanalen is dat meestal alleen nog het touristische belang.
Kom mee naar buiten dus, maar kom alstublieft niet allemaal tegelijk.

A. de Reyger, sept. 2008