In between: België en het Saarland

In between: België
België had voor wat betreft de rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen niet te klagen. Steenkool werd gevonden in de Borinage, Charleroi, Luik en de Kempen. In combinatie met bestaande rivieren en kanalen leverde dat een goede vestigingsbodem voor hoogovens en staalfabrieken. De strijd tussen arm en rijk was er niet minder om. H. Storck en J. Ivens klaagden de baronnen aan in hun 'Misère au Borinage'. Toch zal Henri De Gorge de tand des tijds waarschijnlijk beter doorstaan gezien zijn standbeeld voor zijn tot UNESCO erfgoed verklaarde restanten van zijn imperium.