Hoogovens en de productie van ijzer en staal
In de door ons aangeduide driehoek zijn nog slechts de hoogovens bij Duisburg aan de Rijn en bij Dillingen aan de Saar in produktie. Zij gebruiken hoofdzakelijk van overzee aangevoerde kolen en erts.
Ook met de 'koude' onderdelen van de staalindustrie (veredelen, vormen) gaat het in het in de Duitse gebieden relatief het gunstigst. De aanwezigheid van een goed lopende autoindustrie doet waarschijnlijk wonderen.