Mondialisering en schaalvergroting


Na WOII nam de monialisering een grote vlucht door het beëindigen van nationale bescherming en het schrappen van handelsbelemmeringen. Dit maakte, in combinatie met een voortgaande schaalvergroting ook van de schepen, het mogelijk dat kolen en erts van elders gehaald konden worden, waar winning goedkoper is en/of waar de arbeidsomstandigheden en milieunormen minder stringent zijn.
Opkomst van China als kolenproducent
Kolenoverslag in Amsterdam