Ruhrgebied (Duitsland)

Het Ruhrgebied geldt als een sterk geïndustrialiseerde regio. Van oudsher te danken aan de steenkool en de staalindustrie die volgde. Nog zijn foto's te maken van de Bergwerke, of in plaatselijk idioom 'Zeche', waar de steenkool wordt gedolven. Het Ruhrgebied kende anno 2013 nog vier werkende steenkoolmijnen. Door de afbouw van de subsidie zal daar in 2018 een eind aan komen.