Seine estuarium, Frankrijk
De Seine vormt aan het einde van zijn loop een naar verhouding bescheiden estuarium. De haven van Le Havre snoept daar bij tijd en wijle een stuk van af. Aan de voet aan noordzijde van de brug is een bezoekerscentrum. Dat is midden in een strook waar semi-illegaal op watervogels wordt gejaagt met behulp van - op google-earth duidelijk zichtbare - lokvijvers.