Severn estuarium, Engeland
De scheepvaart moest vroeger via een kanaal Gloucester bereiken, want de Severn stelt als rivier niet veel voor. Toch kan hij voor overlast zorgen als hij zijn water niet kwijt kan.
Gloucester