Wezer estuarium, Duitsland
Het Weser wehr ligt voorbij Bremen en tot daar is de (neder) Weser een getijrivier. Men is wel wat gewend. Voor een beetje hoog water haalt men zijn auto niet meer weg. Maar soms stijgt het water wel erg veel. Voor het laatst in 1994. Ruim 3 meter boven het gemiddelde. Rond Bremen zijn overloopgebieden aangewezen voor wanneer het water echt niet meer in de hand te houden is.