Het Bels Lijntje (Nederland)    
   
Het Bels (Belgisch) lijntje liep van Tilburg naar Turnhout en werd geopend in 1867. Aangelegd met particulier geld, later overgenomen door beide staten (Nederland en België). Er werd een grensstation gebouwd, maar het internationale treinverkeer naar Antwerpen en verder, ging over Roosendaal.
In 1934 werd het personenvervoer gestopt. In 1973 reed de laatste officiële trein.

Na de afscheiding in 1830 was een grensoverschrijdende verbinding tussen België en Nederland geen onomstreden aangelegenheid. Het duurde tot 1855 eer de verbinding over Roosendaal tot stand kwam.
 
  Het tracé in groen