Verantwoording en overzicht tracés per land

Landen verschillen onderling sterk in de wijze waarop zij fietspaden op oude spoortracés realiseren. In Engeland lijkt elke betrokkenheid van de overheid bij het maken van fietsvoorzieningen afwezig. Het moet van charitatieve instellingen, vrijwilligers en lotto-gelden komen. De kwaliteit laat soms te wensen over. De nadruk lijkt te liggen op het kunnen leveren van sportieve prestaties.
In Frankrijk staat Voie Verte voor een voorziening van hoge kwaliteit, voor iederéén die afziet van een gemotoriseerde wijze van vervoer. Zij liggen wel vaak, maar niet noodzakelijk op oude spoortracés. De overheid is op departementsniveau nadrukkelijk aanwezig. Touristische ontwikkeling is een belangrijke doelstelling.
Voor Duitsland geldt hetzelfde m.b.t. het belang van de touristische ontwikkeling en de aanwezigheid van de overheid. Het uitgangspunt betreft hier echter meer de realisatie van fietsroutes, wel zoveel mogelijk op autovrije wegen. Voor zover bekend ontbreekt het in Duitsland aan een overkoepelende organisatie die inzicht verschaft in de veelheid van routes en hun eigenschappen. Hierdoor kon een in spoortracés gespecialiseerde particulier in het gat springen.
De verscheidenheid in aanpak is terug te vinden in de navolgende overzichten van de befietsbare spoortracés per land.

Overige zaken:

Bezocht.  De twaalf fietspaden zijn door mij bezocht in de jaren 2003 t/m 2007.

Foto's.  Foto's van mijzelf zijn middels aanklikken te vergroten. De overige foto's dienen ter ondersteuning van het verhaal en komen voorzover bekend uit openbaar domein.

Google Earth.  Kml-bestanden zijn in te lezen in Google Earth.