Hoogte op kleur

 

De mens met zijn eenheidssaus


Je kan de Nederlandse hoogtekaart 'volwassen' inkleuren. Voor je ogen speelt er zich dan een schouwspel af over hoe de mens met practisch alleen zijn handen als gereedschap, te werk moest gaan om de natuurlijke omstandigheden een enigszins naar zijn hand te zetten. De nederzettingen op de hoger gelegen gebieden als een lint ten noorden en ten zuiden langs de niet in de hand te houden drassige rivier. Wegen die dood liepen. Met alles moest rekening gehouden worden.
Gaandeweg kreeg de mens meer hulpmiddelen. Kaarsrechte kanalen werden aangelegd. Het land werd in grote rechthoeken ontveend. Spoorlijnen en wegen gingen overal dwarsdoorheen. De dragline deed zijn werk. Alles werd met iedereen verbonden. Want ach het hoogteverschil tussen het hoogste en laagste punt was per slot van rekening ook niet meer dan 16 meter.
Move over

Zie verder:
'Hoogte op kleur', De Noord-Nederlandse landschappen verklaard vanuit de hoogtekaart.
Uitgeverij Noorderbreedte. ISBN 978-90-804259-0-3


20-2-2012