Damen Shiprepair

Letterspel

Naast de ADM (Amsterdamse Dok Maatschappij) in de Nieuwendammerham, gericht op onderhoud, had je de NSM (Nederlandse Scheepsbouw Maatschappij ten weste van de Buiksloterham, gericht op nieuwbouw. In 1920 werd naast de NSM de NDM (Nederlandse Dok Maatschappij) opgericht, eveneens gericht op onderhoud. In 1946 fusserden de NSM en NDM en werd NDSM. Die beleefde de tijd die wij ons het liefst herinneren. Vanaf 1968 ging het snel bergafwaarts. Verplichte fusies (Verolme/Rijn-Schelde Verolme) en uiteindelijk verkoop aan de ADM. In sterk afgeslankte vorm ging nog iets door onder namen als Shipdock Amsterdam of Amsterdam Shiprepair. Vanaf 2013 nam Damen, op de restanten van de NDM, het scheepsonderhoud over.
Damen Shiprepair is de plek waar de aan de scheepvaart gelieerde industrie, op de fundamenten van het voormalige NDM, nog op volle toeren draait. Grijp- en zichtbaar vanaf de straat.