Voorzieningen

Groen (parken), fietspaden en routes

Amsterdam-Noord zit ruim in zijn groen en in de fietsverbindingen. Landelijk Noord nog niet eens meegerekend. Weet je eenmaal hoe het zit, dan kan je je prettig verplaatsen (zie kaart).
De Noordzuidlijn bracht een verdieping van de Leeuwarderweg, en met een extra brug over het Noordhollandsch kanaal konden de parken aan weerszijden één geheel worden en 'Noorderpark' gaan heten.
Maar er is meer groen, zij het meest om te wandelen: Vliegenbos, Noorder IJplas, de schooltuinen c.a. aan de Heggerankweg en nog veel meer.
Helofytenveld
zie ook interactieve kaart
Noorderpark
Noordoogst
W.H. Vliegenbos