Varia
 

De 'grabbelton' van de site. Maar het blijft -naar vermogen- een relatie houden met reizen en fietsen.
 
Het laatst geplaatst is Koester Noord. Dichter bij huis kan niet.
 
Eerder werd toegevoegd: 'Bric-à-Brac', korte notities zonder enige onderlinge samenhang, kortom de rommeldoos binnen de grabbelton.
 
Soms overheerst het reizen en moet de fiets thuisblijven (A'dam-Peking; per trein en 8x Shanghai).
 
Soms is er zoveel tijd over dat er gemijmerd kan worden in de vorm van dagboeknotities (Dagboeknotities Zuid-India).
 
Ook werd eerder 'Transitie, van DDR naar BRD' toegevoegd. Foto's over een belangwekkende periode. Actueel i.v.m. twintig jaar geen muur en de toenemende aandacht voor de Europese geschiedenis.
 
En dan is er natuurlijk het eerste begin op het internet in de vorm van een beknopt reisverhaal over een tocht door China: (Fietsen door een bouwput).